blok IV

memblok [bahasa percakapan] merintangi pergerakan (perjalanan dan sebagainya) sesuatu, menghalang, menyekat:
kotak-kotak besar yang bertaburan itu telah ~ jalan kenderaan;
keretanya tidak dapat keluar kerana telah diblok oleh kereta lain.

berkongsi