bitumen

bahan melekit yang berwarna hitam yang diperoleh daripada petroleum (biasanya digunakan untuk membuat jalan).

berkongsi