biojisim

(Biologi) jumlah jisim keseluruhan organisma hidup yang terdapat pada sesuatu kawasan.

berkongsi