bilis II

sakit dan merah (berkenaan (dengan) mata).

berkongsi