bilabial

(Linguistik)

1. berkenaan dua bibir;

2. bunyi atau sebutan yang dihasilkan oleh dua bibir (tentang konsonan seperti p, b, m).

berkongsi