bikar II

bingkai, tepi:
semua ~ saji diperbuat daripada rotan;

berbikar mempunyai tepi (bingkai).

berkongsi