bidari

[Indonesia] [arkaik] batas (tempat berhenti) dalam permainan kasti;

bidai II.

berkongsi