beza

1. = perbezaan keadaan atau sifat yang tidak sama antara satu daripada yang lain, kelainan, ketidaksamaan:
banyak sekali ~ antara kedua-dua orang tua itu;

2. selisih (pada ukuran dan lain-lain):
satu ela dengan satu meter tidak jauh ~nya;
~ keupayaan
(Fizik) kerja melawan daya elektrik yang dilakukan untuk menggerakkan satu unit cas dari satu titik ke titik yang lain;

berbeza berlainan:
pemerintahan mengikut kaedah persekutuan itu ~ daripada pemerintahan mengikut kaedah persatuan;

berbeza-beza, berbezaan berlain-lain, berlainan:
adat itu mempunyai tafsiran yang ~ antara ahli-ahli penganutnya;

membeza mengkhusus dari segi bentuk ciri atau fungsi (berkenaan (dengan) sel);

membezakan
1. menunjukkan atau menyatakan apa yang berbeza antara beberapa perkara:
tahu ~ yang buruk daripada yang baik;

2. mengesan perbezaan yang terdapat antara dua atau beberapa perkara, mengenali:
pada waktu malam, dia tidak dapat ~ warna hijau dengan warna biru;
tidak dapat ~ yang mana karya asli dan yang mana karya tiruan;

3. = membeza-bezakan memberi layanan yang tidak sama antara satu sama yang lain:
dia tidak pernah ~ kasih sayangnya terhadap anak-anaknya;

memperbezakan menjadikan dua unsur (benda, perkara) berbeza antara satu sama lain;

perbezaan
1. beza, kelainan, ketidaksamaan:
ada ~ antara negeri-negeri Melayu yang ber sekutu dengan negeri-negeri yang tidak bersekutu;

2. selisih;
~ upah selisih bayaran antara seorang (segolongan) buruh dengan buruh (golongan) lain;

pembezaan
1. perihal (perbuatan dan sebagainya) membezakan:
~ gaji laki-laki dan perempuan;
pemerhati politik biasanya membuat ~ antara kuasa gergasi dan kuasa kecil;

2. (Biologi) perkembangan sel bukan khusus (seperti sel embrio haiwan) menjadi sel khusus (seperti sel pada organ tertentu);

pembeza (orang, benda) yang membezakan.

berkongsi