betot

[Jakarta];

membetot mencabut (dengan paksa), menarik.

berkongsi