betik II

[Minangkabau];

terbetik tersiar (berita dan lain-lain):
pernah juga ~ berita bahawa dia telah mati dibunuh.

berkongsi