berontak

1. meronta-ronta (hendak melepaskan diri):
ia ~ hendak melepaskan tangannya yang dipegang oleh dua orang polis;

2. = memberontak;

memberontak
1. melawan pihak berkuasa atau kerajaan:
orang Belanda yang bermazhab Protestan ~ melawan kekuasaan Sepanyol;

2. menunjukkan kemarahan atau penentangan terhadap sesuatu perkara:
sikap majikan yang tidak bertimbang rasa itu membuat Hasyim ~;
ia memaparkan perasaan peribadinya dengan gaya yang memperlihatkan pergolakan jiwanya yang ingin ~;

pemberontakan perihal atauperbuatan memberontak (penentangan terhadap kerajaan dan lain-lain):
kerajaan mengenakan perintah berkurung akibat ~ itu;
~ menentang penindasan;

pemberontak
1. orang atau kumpulan yang memberontak, penentang kerajaan, dan lain-lain:
ia bekas ~ yang telah dibebaskan;

2. suka melawan (menentang).

berkongsi