beringis

memberingis = beringisan [arkaik] menyeringai, mengernyih.

berkongsi