berengau

[sastera lama] sejenis alat bunyi-bunyian yang ditiup.

berkongsi