berembau

[Perak] kepuk (tempat menyimpan padi).

berkongsi