berangai

[arkaik];

mati ~ mati suri (kelihatan sudah mati tetapi sebenarnya tidak);
perahu ~ sejenis perahu perompak.

berkongsi