b

1. huruf kedua abjad Rumi;

2. [kependekan] bin:
Ali ~ Musa.

berkongsi