awet

tahan lama, tidak lekas (mudah) rosak;
makanan ~ makanan yang tahan lama;

mengawet, mengawetkan membuat supaya tahan lama (tidak busuk, rosak, dan sebagainya), memelihara atau mengekalkan (kesegaran dan sebagainya sesuatu):
~ makanan;

pengawetan perihal (proses, perbuatan, dan sebagainya) mengawet;

pengawet bahan yang digunakan untuk mengawetkan.

berkongsi