aura

suasana atau perasaan halus yang menyelubungi diri seseorang atau sesuatu.

berkongsi