atur huruf

penyusunan huruf menjadi perkataan atau blok perkataan untuk tujuan pencetakan:
pada peringkat ~;

mengatur huruf menyusun huruf menjadi perkataan atau blok perkataan dalam proses pencetakan:
mereka hanya menjalankan tugas ~, membuat filem, membuat plat, mencetak dan menjilid;

pengatur huruf
1. orang yang kerjanya mengatur huruf;

2. mesin yang digunakan untuk mengatur huruf:
mesin ~.

berkongsi