atom

1. bahagian atau unit yang terkecil daripada unsur kimia yang boleh terlibat dalam sesuatu perubahan kimia:
satu molekul air terdiri daripada dua ~ hidrogen dan satu ~ oksigen;
bom ~
bom yang diledakkan dengan tenaga atom;
perang ~ perang yang mempergunakan bom (senjata) atom;
zaman ~ zaman moden (zaman sudah adanya bom atom);

2. [Indonesia], [bahasa percakapan] (dipakai untuk menyatakan sesuatu yang moden, baru atau luar biasa);
ikat pinggang ~ ikat pinggang yang dibuat daripada plastik;
pulpen ~ pen yang tidak perlu diisi dakwat.

berkongsi