anu

1. (orang, benda, dan lain-lain) yang tidak disebut namanya (dengan disengajakan, kerana terlupa, dan sebagainya):
si ~ nak datang;
dengan hajat ~;

2. (Matematik) kuantiti tertentu yang belum diketahui nilainya.

berkongsi