antraks

(Perubatan) penyakit berjangkit akibat bakteria Bacillus anthracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan yang seterusnya boleh menjangkitkan bakteria tersebut kepada manusia.

berkongsi