aniaya

perbuatan yang menyakiti atau menyeksa manusia atau binatang, kezaliman, penindasan, penyeksaan:
raja yang berbuat ~ akan dibenci rakyat;

menganiaya, menganiayai melakukan aniaya, menindas, menyeksa:
apabila seseorang perempuan dianiayai oleh suaminya, dia boleh meminta pertolongan daripada kadi;

teraniaya telah dianiayai, diseksa, ditindas:
fakir miskin tiadalah ~ di negeri itu;
Allah tetap berada di pihak yang ~;

penganiayaan perbuatan menganiayai, penyeksaan, penindasan:
dalam perlumbaan kuda, binatang itu menerima ~ juga;

penganiaya orang yang menganiayai, penyeksa, penindas.

berkongsi