anggota

1. bahagian tubuh, terutama tangan dan kaki:
duduk membongkok tidak menyenangkan ~ badannya;

2. ahli (sesuatu pasukan, pertubuhan, golongan, dan lain-lain):
~-~ pasukan bomba bergesa-gesa ke tempat kebakaran itu;
~ perwakilan asing;
~ polis;
~ tentera;

beranggota mempunyai anggota;

beranggotakan mempunyai sebagai anggota atau ahli;

menganggotai menjadi anggota (sesuatu perkumpulan, pertubuhan, dan lain-lain):
pertubuhan itu dianggotai oleh peminat-peminat pelbagai seni;
Jabatan Pengajian Islam terus ~ Fakulti Sastera dan Sains Sosial;

keanggotaan perihal menjadi anggota, kedudukan (hak) sebagai anggota, keahlian:
komunis China menuntut ~nya diterima dalam Bangsa-Bangsa Bersatu;
~ negara itu dalam pertubuhan tersebut dicabar oleh beberapa buah negara anggota yang lain.

berkongsi