am I

1. berkaitan dengan semua orang (tidak terbatas atau terkhusus kepada orang atau golongan tertentu), umum (lawan khas):
hari kelepasan ~;
kebajikan ~;
orang ~
orang kebanyakan, orang banyak, orang biasa;

2. tidak terbatas atau terkhusus kepada sesuatu bidang (lapangan dan sebagainya) tertentu:
pengetahuan ~ ;
perkara-perkara ~;

mengamkan menyediakan dan sebagainya untuk orang banyak, mengumumkan (tidak mengkhususkan).

berkongsi