alon

alon-alon [Jawa] lambat-lambat, perlahan-lahan.

berkongsi