alang I

1. nama timang-timangan bagi anak yang ketiga;

2. tidak terlalu besar (tua dan lain-lain) dan tidak pula terlalu kecil (muda dan lain-lain), sedang, sederhana, tanggung(-tanggung);
keris ~ keris yang sedang atau sederhana panjangnya;
saudara yang ~ saudara yang bukan bongsu dan bukan sulung;

3. sedikit, kurang:
masalah tersebut memakan masa dan tenaga yang bukan ~;
~ kepalang sedikit, tidak cukup, tanggung(-tanggung);
bukan ~ kepalang bukan sedikit, sangat, terlampau;

alang-alang, alang-alangan
1. setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, setengah hati:
bekerja ~;

2. sedikit, kurang:
bukan ~ bukan sedikit, terlalu, sangat;
~ berminyak biar licin = ~ mandi biar basah = ~ berdakwat biar hitam (peribahasa) kalau mengerjakan sesuatu janganlah sekerat jalan;
~ menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan (peribahasa) kalau sudah terlanjur jahat, biarlah sampai beroleh hasilnya;

alangkah
1. kata yang melahirkan rasa kagum, hairan, dan sebagainya:
~ cantiknya bunga-bungaan di taman itu;

2. betapa:
~ (baik buruk, besar, kecil, dan lain-lain).

berkongsi