akua

(Kimia) berkenaan air atau larutan akueus.

berkongsi