akapnia

(Perubatan) kekurangan karbon dioksida di dalam darah atau tisu badan.

berkongsi