ajan

[Minangkabau];

mengajan;
~ anak meneran kuat-kuat supaya anak lahir;
tuah diajan tahi yang keluar (peribahasa) kalau kemuliaan terlalu dicari-cari, nama buruk yang diperoleh;

= ejan I, rejan I.

berkongsi