agun

[Indonesia] cagar, sandar(an);

mengagunkan mencagarkan, menggadaikan;

agunan cagaran, gadaian, jaminan.

berkongsi