abar

abar-abar
1. dinding;

2. penghalang, penyekat:
~ kemajuan masyarakat;

berabarkan mempunyai (sesuatu) sebagai dinding atau penyekat, berdindingkan:
rumah yang ~ buluh;

mengabar
1. mengurangkan, meredakan:
ubat yang dapat ~ keadaan payah orang sakit;

2. menghalang, menyekat:
pertempuran-pertempuran ~ jalannya mesyuarat.

berkongsi